Logo vervolg

  • noot2a.jpg
  • noot2b.jpg

Neuronomie in de Bedrijfsvoering

Op weg naar human development in zijn meest zuivere vorm

Talent is níet schaars. Ze is overal in een buitengewoon grote diversiteit aanwezig. Als je er maar op de juiste manier naar kijkt.

Door naast onze cognitie ook die ándere latent aanwezige wezenlijke intelligenties de ruimte te geven kan het (weer) gaan stromen.

Wellicht wordt dit zelfs dé basis die voor allerlei andere vernieuwingen kan gaan dienen. Dit omdat ze de kanteling van human resource management naar human development kan faciliteren.

Als neuronoom kan ik u:

  • met andere ogen leren kijken naar uw bedrijf, uw medewerkers en elkaar
  • terzijde staan bij het formuleren van visie-, beleid- en planvorming, programma management, concept ontwikkeling en sociale innovatie
  • snel een second opinion afgeven rond  bestaand beleid of op plannen die op uitvoering wachten
  • helpen bij het nadenken over thema’s als arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie, re-integratie, human development, neurodiversiteit en inclusie
  • een waarachtige spiegel op boardroom niveau voorhouden
  • als sparringpartner op individueel nivo terzijde staan
blanco 

 

 

 

brein

Overbrug de kloof tussen links en rechts.
Breng gevoel en verstand samen.

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer