Logo vervolg

  • foto13a.jpg
  • foto13b.jpg

Mijn Rollen

Hoe wil ik mijn taak gaan vervullen?

  • Neuronoom (als tegenwicht voor een econoom) binnen organisaties bij visie, beleid- en planvorming, programma-management, conceptontwikkeling en sociale innovatie.
  • Publiek spreker over het nieuwe domein neuronomie en neurodiversiteit.
  • Videoblogger/videocolumnist op internet en in de sociale media rond intelligenties, bewustzijn en actualiteiten (Facebook en Youtube)
  • Mentor van ongewoon intelligente volwassenen.
  • Personal branding van coaches en ongewoon intelligente volwassenen.
  • Manager van een LinkedIn community voor hoogbegaafde volwassenen.
blanco 

Social media phrenology FBA

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer