Logo vervolg

  • noot4a.jpg
  • noot4b.jpg

Mentorschap en Personal Branding

Wat wil ik nu werkelijk?

Ik raak in mijn element als ik andere ongewoon intelligente volwassenen op weg kan helpen in hún element te geraken.

Zo snel en zo vroeg mogelijk in hun leven.

Eén van de manieren om hier invulling aan te geven is vanuit de rol van mentor. Want mijn doorleefde ervaring kan de weg van een ander verkorten.

Een mentor:

  • Herkent je vaardigheden en talenten die verder gaan dan alleen je aanleg. Herkent de vonk van een speciale belangstelling en kan je een richting aangeven waarin je het zou kunnen gaan zoeken.
  • Stimuleert, helpt je zoeken naar manieren om je passie werkelijkheid te laten worden.
  • Faciliteert; kan je op je weg adviseren en bijstaan.
  • Rekt op. Goede mentoren duwen je uit je comfortzone, voorbij het punt dat jij ziet als je uiterste grens, maar waarvan zij geloven dat jij dat aankunt.
blanco 

 

Daarnaast help ik regelmatig ongewoon intelligente volwassenen en coaches bij hun personal branding. Samen razendsnel meters maken. Zowel vanuit compassie als vanuit een zekere scherpte (als niets ontziende spiegel) kan ik iemand helpen om zijn unieke energie in beeld en in woorden te vatten.

Een hoogbegaafde in gevecht met zijn mentor
en bovenal met zichzelf.

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer