Logo vervolg

  • toekomstbeelden-1.jpg
  • toekomstbeelden-2.jpg

Toekomstbeelden

Ga samen Anders Kijken naar Anders Denken

Richt een Human Development Fonds op.

Trek geld aan via sociale investerings contructies, via crowd funding en via fondsenwerving onder vermogenden.

Om de anders denkenden toegang te geven tot goede coaching zodat hun potentieel alsnog ontwikkeld kan worden. Op dit moment wordt die toegang hen op allerlei manieren ontzegd door rigide ingerichte systemen.

Verbeter de coaching zélf van binnen uit.

Zorg voor een movie learning omgeving voor coaches die zich met ongewone intelligenties bezighouden zodat er een eenduidige (beeld)taal gaat ontstaan rond "ongewone" intelligenties.

Richt een nieuwe branchevereniging op.

Tuig bewustwordingscampagnes rond onze extra intelligenties op door ze als 'merk' te positioneren; vol onbenutte assets.

 

letsdoit nl

 

Bouw de MBTI en Belbin methodieken om vanuit de domeinen van extra intelligenties. Stel deze kennis massaal en kosteloos beschikbaar zodat mensen zich bewust kunnen worden hoe dat bij hen zit.

blanco 

Verander onze cultuur in één klap. No guts no glory

Tuig een campagne voor nationale ontwikkelingshulp op naar analogie van het Country Clean up project in Estland in 2008. Daar waar in Estland in 1 dag het zwerfvuil werd opgeruimd, zou ik graag Nederland in één klap van ons mentale zwerfvuil willen verlossen.

Noem dit het People Empowerment Project (P.E.P.). Maak er een massaal leiderschapsprogramma van. Breng zodoende 100.000 mensen in 1 jaar tijd via massamediale én persoonlijke aandacht tot excellente expressie van zichzelf.

Richt speciaal hiervoor - naar analogie van het Sustainable Finance Lab - een Sustainable Human Potential Lab op. Verken onder de tijdsdruk van de strakke mijlpalen rond het P.E.P. hoe de domeinen talentontwikkeling en zijnsoriëntatie kunnen samenvloeien met de verspreid aanwezige kennis en kunde rond onze ongewone intelligenties (autisme, hoogbegaafdheid, beelddenken, mensen met een bijna dood ervaring, enzovoort).

Start tegelijkertijd met de bouw van een beeldcanon van extra intelligenties met behulp van archetypische rolmodellen die tot excellente expressie kwamen.

Kom tot een Codex Energeticus Homo Consciensis. Onderzoek naar analogie van hoe het Human Genoom project ons DNA ontrafelde hoe we onze menselijk natuur kunnen ontrafelen door integraal te kijken naar onze wezenskenmerken en intelligenties.

Deze ervaring zal Nederland vervolgens mondiaal kunnen gaan exporteren en toepassen. En daarmee ontstaat vanzelf een nieuwe bedrijfstak die door geen enkel ander land vooralsnog te kopiëren valt.

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer