Logo vervolg

  • noot3a.jpg
  • noot3b.jpg

Neurodiversiteit

Waarom stokt het? En hoe kan het weer gaan stromen?

Neurodiversiteit gaat uit van de gedachte dat elk mens over een uniek stel hersens beschikt wat hem - in samenwerking met al zijn zintuigen en neurale stelsels - tot een uniek wezen met een onuitputtelijk potentieel maakt.

Het is deze vitale bron die je zo snel mogelijk in je leven moet zien te ontsluiten om in je element te geraken. Door je eigen gebruiksaanwijzing, je eigen "software" te mogen ontdekken en leren toe te passen.

Het omarmen van dit concept zou wel eens net zo belangrijk voor het overleven van de mens en de door hem geschapen systemen kunnen zijn als biodiversiteit reeds is gebleken voor de instandhouding van ecosystemen.

Op deze manier zou de mens dichter zijn eigen ware natuur kunnen geraken. Want niemand is normaal. Iedereen is apart. En talent is níet schaars. Ze is overal in een buitengewoon grote diversiteit aanwezig.

Als je er maar op de juiste manier naar kijkt.

blanco 

 

 

ijsberg

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer