Logo vervolg

  • noot1a.jpg
  • noot1b.jpg

Mijn Droom

Begaafdheidsvriendelijk samen leven.

Mijn droom is om Nederland in een begaafdheids-vriendelijke samenleving te veranderen; een samenleving die je alle kans biedt om in je element te raken en je bijdrage aan de wereld om je heen te leveren.

Vanuit mijn visie en droom zoek ik in dat kader naar werkomgevingen, werkvormen en samenwerkingsverbanden om speciale aandacht te gaan besteden aan talentontwikkeling voor ongewoon intelligente volwassenen en om werk te maken van inclusie.

Inclusie gaat verder dan diversiteit. Zij legt de verantwoordelijkheid tot 'aanpassing' niet bij een sociaal achtergestelde groep zélf neer maar streeft meer naar een omgeving die zich aanpast en vandaar uit diversiteit als een meerwaarde ziet.

Hindernissen voor sociale participatie worden (letterlijk en figuurlijk) verwijderd, zodat iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

blanco 

De droom in beeld.

Er is al heel veel kennis en kunde beschikbaar naar aanleiding van studie naar ongewone intelligenties. Evenals kennis en kunde op het gebied van talentontwikkeling en persoonlijke groei.

Als we deze bij elkaar kunnen brengen en tot een nieuw domein kunnen omvormen wordt de droom haalbaar.


mijn droom 2

Voor de hele presentatie klik hier door naar SlideShare

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer