Logo vervolg

  • FBAhome2a.jpg
  • FBAhome2b.jpg

Mijn drive

De pijn van het afgescheiden zijn

Velen van ons zijn op een ongewone manier intelligent maar zich daar niet of onvoldoende van bewust. Of ze zijn diep van binnen getraumatiseerd door 'iets' waardoor 'het' maar niet gaat stromen. En dat kan flink gaan wringen. Niet alleen binnen het onderwijs maar ook op het werk en in thuissituaties. Eigenlijk binnen alle door de mens geschapen systemen waar wij als individu onderdeel van uitmaken.

En juist dat kan de oorzaak zijn van een stagnatie in iemands persoonlijke ontwikkeling en het gevangen raken een chronische staat van 'zijn' die maar niet te veranderen lijkt.
Met alle gevolgen van dien:

  • veel persoonlijk leed en gemiste levensvreugde
  • verstoorde werk- en privérelaties
  • het niet kunnen benutten van het unieke talent wat je in principe wél van nature hebt meegekregen om je bijdrage aan de wereld om je heen te leveren
  • steeds meer verlies van regie op eigen leven

Omdat ik dit zelf allemaal aan den lijve heb ondervonden vond ik dat daar iets aan moest veranderen.

blanco 

 

Daarom heb ik me sinds 2010 gewijd aan het zoeken naar een oplossing hoe een groot aantal ongewoon intelligente volwassenen alsnóg in hun element kunnen geraken.

bijsluiter

Op welke manier ben ik intelligent?

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer