Logo vervolg

FBA 17

Persoonlijk profiel

Frisse Blik Advies is door mij opgericht in het voorjaar van 2011.

Ik ben de zoon van een verpleegkundige en een bosbouwer. Mijn jeugd speelde zich deels in Suriname en Brazilië af en daarna op verschillende plekken in Nederland. De waarden die ik van mijn ouders mee kreeg zijn integriteit, ijver, zuinigheid, je bijdrage leveren, verbondenheid met de natuur, rentmeesterschap en zorg voor elkaar.

Mijn studententijd voltrok zich in Utrecht. Ik startte er met rechten maar studeerde uiteindelijk af als sociaal geograaf. Voor deze studie bracht ik ook nog een tijd in Engeland door. In deze periode van mijn leven was ik verder lid van verschillende verenigingen en verruimde mijn blik zich door een weekendbaan in een ziekenhuis.

Na mijn afstuderen werkte ik allereerst 10 jaar lang binnen de zich destijds volop verzelfstandigende Nederlandse Spoorwegen. Ik vervulde een aantal marketingfuncties en kreeg er - tussen alle reorganisaties door – de ruimte om me te richten op het oplossen van complexe weerbarstige (soms zelfs concernbrede) vraagstukken vanuit een vrije rol als trouble shooter en programma manager. Daarna werkte ik een tijd als management consultant binnen o.a. de energiesector en het bankwezen.

Al doende kwam ik er achter dat ik iemand ben die gemakkelijk en met een open vizier op mensen afstap; vanuit een zekere onbevangenheid, optimisme en met een frisse blik. En ik kwam erachter dat ik met mijn bovengemiddelde verbeeldingskracht en top down manier van denken geboren leek te zijn om juist daar te worden ingezet waar de behoefte aan oplossingen groot is maar de richting nog vaag. Op die manier functioneren als verkenner, verbindende schakel en vormgever past me. De  regie voerend over vernieuwende trajecten.

blanco 

Eerst tot de kern komen.
En daarna er iets moois van maken.

Dat werd mijn motto. Zowel op het werk als in de privésfeer.

Levensbepalende gebeurtenissen  wezen mij daar trouwens ook op. Erop terug kijkend ontdekte ik vooral de enorme impact die hoogbegaafdheid en mijn ongewoon-intelligent-zijn op mijzelf en mijn levensloop heeft gehad. Vanaf zeer jeugdige leeftijd tot op heden aan toe. Zonder dat ik me daar een heel lange tijd ook maar enigszins van bewust was. Dat ging ik pas zien toen ik het door kreeg. Na een reeks pijnlijke ervaringen; en pas een paar jaar geleden.

Anderen díe ervaringen besparen en dáár zo vroeg mogelijk in je leven achter mogen komen. Dat is wat mij nu drijft; dat is de bestemming in mijn leven geworden. Elders op de site staat daar veel meer over aangegeven. Want sindsdien heb ik een hoop antwoorden gevonden; antwoorden die ik graag met anderen wil delen en waar ik nu werk van maak.

Tenslotte - en boven alles - voel ik me een trotse vader van twee fantastische kinderen!

Helmer van Weelderen

2011-2022 © Frisse Blik Advies | Manschot Grafimedia

sitemap | disclaimer